Cykling

I moderna städer får cykling mer och mer uppmärksamhet, och det är också svårt att inte se fördelarna med hållbara transporter. Färre bilar i städer är till nytta för både trafikanter och miljön. Dessutom finns det hälsofördelar genom att välja cykeln istället för bilen. En modern stad är en grön och ren stad som är säker och bekväm att leva och bo i.

Därför är det av största vikt att stadsplaneringen tar hänsyn till cykling och ser till att staden är attraktiv att vara en cyklist i. Det handlar också om goda cykelvägar, rätt belysning, bra parkering, och med cykelpumpar placerade strategiskt runt i staden. På VEKSØ har vi flera produkter som vänder sig till stadens cykelvägar.

Cyklister i staden


I stadsplanering blir det mer och mer nödvändigt att tänka cyklister i staden. Det bör finnas åtgärder för att göra livet lättare för stadens mest sårbara användare.

Här har vi Smart City-produkter för cykling som ljusa cykelvägar, cykelställ och automatiska cykelpumpar som kan bidra till att göra livet som en cyklist i staden mer attraktivt. Även cykelparkering där du kan parkera cykeln i flera nivåer samt vanliga cykelställ, som kan ta alla typer av cykeldäck, från tunna däck för racing cyklar till de tjocka mountainbikedäck som är viktiga i en modern stad för cyklister.

Dessutom måste staden kunna ge tak över cykelparkeringarna, som säkerställer att cyklarna är torra och fina i alla väder. Taket själv kan vara ett skulpturalt element i stadsmiljön och komplettera den befintliga arkitekturen.

Cyklar på skolan

Många kommuner har fokuserat på att få fler barn att cykla till skolan. Här är det viktigt att säkerställa en god och säker väg till skolan och att parkeringsförhållandena på skolan är bra. Cykelstölder förekommer och kanske särskilt vid skolor.

Man bör ge skolor ett bra område för cykelparkering, liksom en bra belysning. Det måste finnas cykelställ som kan ta alla typer av däck och med goda möjligheter att låsa cykeln.

För att göra skolan säkrare för oskyddade trafikanter kan det vara bra att ställa pollare med ljus eller reflexer som illustrerar hur de olika trafikanterna måste röra sig.