KODA 24 CYKELSTÄLL

VEKSØ

SPECIFIKATIONER

Sidostycke Ø 32 mm
Bygel Ø 12 mm
Hårnål Ø 32 mm
Räckverk 40 x 40 mm
Varmgalvaniserat stål, kan dessutom pulverlackeras.
Mekanisk påverkan på pulverlackering kan förorsaka avskavning.
Standardfärger, se produktinformation.

Moduluppbyggt
Koda 24 kan byggas upp av moduler med 4/6 platser.

Montering
Fastgjutning: Bygel eller stolpe.
Väggmontering: Monteras på väggbeslag.
Vid ändmontering - beställ ändflänsar.
Koda 24 friliggande på mark levereras med anslutningsstosar.
Tillval: Hårnålar kan levereras för bultfastsättning på mark.

Beställningsdata, Koda 24 - 25:
KODA 20/21: Cykelställ, enkelställ
för väggmontering, 1 plats
KODA 21 DR: Cykelställ, enkelställ
för väggmontering, kan vridas, 1 plats
KODA snap E/D: Cykelställ, enkelställ/dubbelställ
för fastgjutning, 1 plats/2 platser
Koda 24: Cykelställ hög/låg placering
ovan markyta, 4/6 platser, 1 600/2 400 mm.

.