OUTFIT CYKELSTÄLL

ANNE QVIST DESIGN OFFICE

SPECIFIKATIONER

Pelare
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Rostfritt stål

Plastkåpa
Ø 38 x 3 mm
Svart PP, sprutgjuten på rostfria komponenter.

Montering
Fastgjutning eller bultfastsättning i mark.
Rekommenderat minimiavstånd 120 cm.

Beställningsdata, Outfit:
AA 141: Cykelställ för fastgjutning.
AA 142: Cykelställ för fastsättning på markytan

.