ROYAL CYKELSTÄLL

SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS

SPECIFIKATIONER

Stomme 150 x 15 mm
Underdel Ø 60 mm (vid fastgjutning)
Varmgalvaniserat stål, kan dessutom pulverlackeras.
Mekanisk påverkan på pulverlackering kan förorsaka avskavning.
Standardfärger, se produktinformationen.

Tillval
Kan levereras i rostfritt glasblästrat stål.
Kan levereras med logotyp eller symbol.

Montering
Fastgjutning eller bultfastsättning i mark.
Rekommenderat minimiavstånd 120 cm.

Beställningsdata, Royal:
SHL 21: Cykelställ för fastgjutning.
SHL 21: Cykelställ med fotplatta för påbultning
SHL 23: Cykelställ - avtagbar

.