STADSMILJÖ, CYKLISM OCH BELYSNING

OM VEKSØ

VEKSØ är en ledande aktör när det gäller design, tillverkning och försäljning av möbler för stadsmiljö, produkter för cykelparkering och hållplatsutrustning. Företaget sysselsätter ca 100 medarbetare och är representerat i en rad europeiska länder med showroom i Stockholm, samt tillverkning i egen regi i Danmark och Lettland. Huvudkontoret finns i Kolding i Danmark.

Från Januari 2018 drivs Veksö som ett självständigt bolag inom Hitsas koncern.

BÄRKRAFTIGA STÄDER OCH DET GODA STADSLIVET

NU OCH I FRAMTIDEN

Hos VEKSØ delar vi alla samma passion: att skapa stadsmiljöer där människor tycker om att vara.

Våra städer utvecklar sig dock hela tiden. En av de största tendenserna i vår tid är den allt snabbare urbaniseringen, som ställer ständigt nya krav på sättet vi utformar våra städer. Tätare bebyggelse, mer trafik och flera människor på en begränsad yta ökar efterfrågan på intelligenta och bärkraftiga produkter, tjänster och prestationer för stadsmiljön.

Vi utvecklar därför hela tiden nya produkter, nya funktioner och ny teknik som stöttar utvecklingen av framtidens bärkraftiga städer. Och det sker alltid i dialog med våra kunder och i nära samarbete med ledande designers och arkitekter.

DESIGNLÖSNINGAR FÖR BÄRKRAFTIGA STÄDER

STADSMILJÖ OCH CYKLING

FOKUS PÅ HELA STADSMILJÖN

Hos VEKSØ har vi fokus på hela stadsmiljön när vi utvecklar. Vi strävar efter att skapa eleganta och funktionella lösningar för folk som vill använda staden och njuta av stadslivet – kanske från en bänk i parken en solskensdag, i skydd för regnet vid busshållplatsen eller när cykeln ska parkeras. Stadsmiljöinventarier är många saker. Vi vill gärna skapa ett sammanhang, och vi vill gärna gå hela vägen runt.

Stadsmiljö
En funktionell design bidrar till ökat upplevelsevärde i stadsmiljö. Vi har ett brett program av designade möbler för offentlig miljö vilket gör det enkelt att skapa enhetliga lösningar för en attraktivt miljö.

Cykling
Ett cyklismvänligt tankesätt genom planering av stad och trafik gör det lättare, säkrare och mer attraktivt att cykla. Vi utvecklar ständigt vårt sortiment för att främja cyklism.

Belysning
Vi strävar efter att skapa en balanserat stadsmiljö och belysning är en central del i detta arbete. Utomhusbelysning i vår offentliga miljö är viktig för säkerhet, trygghet och stämning.