FÖRSÄLJNINGS- & LEVERANSVILLKOR


Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för all försäljning och alla leveranser från VEKSØ A/S.

Försäljnings- och leveransvillkor