Träffa oss på Elmia Park

DATUM:
24-26 september 2019

PLATS:
Jönköping

LINK:
Läs mer om Elmia Park her

Sveriges största branschmässa för utemiljöer

Om Elmia:

"Vi vill vara med och bidra till ökad livskvalitet och en samhällsutveckling där gröna ytor får mer plats i våra stadsmiljöer. För dig som utställare betyder nya Elmia Park en bredare mötesplats och en förbättrad möjlighet att träffa beslutsfattare.

Elmia Park samlas kring orden Anlägga, Växa och Attrahera. Med dem sammanfattar vi hela den process som ligger till grund för utvecklingen av grönare ute- och stadsmiljöer och skapar en röd tråd för mässan.

Välkommen till tre dagar av inspirerande möten, grönare ute- och stadsmiljöer, utställningar och framtidsvisioner. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för framtidens gröna miljöer."