ARKIV

Träffa oss på Landskapsarkitekturdagen

DATUM:
26 april 2019

PLATS:
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Alnarp

LINK:
Läs mer om Landskapsarkitekturdagen her

Landskapsarkiteturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Dagen arrangerades som ett studentinitiativ första gången 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet.

Arbetsmarknadsmässan är öppen för alla och skapar en arena för samtal och dialog i frågor rörande samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur.

Årets tema: COMMUNICATING LANDSCAPE