HJERTING STRANDPARK

ESBJERG KOMMUNE

Bygherre:
Esbjerg Kommune

Arkitekt/rådgiver:
Cowi A/S SE (Syd Energi)

Produkter:
Addo L96 pullert, Friis & Moltke Design
Pin L304 mastelygter, A Part Design

Strandpromenaden i Esbjerg blev i 2011 renoveret, og der blev blandt andet bygget en 660m lang træpromenade. I 2012 skulle belysningen på strækningen udskiftes. Man ønskede pullertbelysning på en del af strækningen, men hver anden pullert skulle være uden lys og blot fungere som afgrænsning. Yderligere var kravet, at det skulle være LED-belysning. På grund af de stormfloder, der ind imellem kommer i området, var det også en betingelse, at pullerterne med lys var minimum IP66.

Med reference til Blue Water Arena i Esbjerg, hvor VEKSØ havde leveret en lang række Addo L96 pullerter med og uden lys, udviklede vi en løsning til Hjerting Strandpark, hvor såvel LED som driver blev pakket ind i en tæt kasse så det lever op til IP66 kravet. Herefter var vejen banet for en stor leverance på i alt 56 Addo pullerter med LED lys og 50 Addo pullerter uden lys. Et fantastisk flot projekt i helt fantastiske rammer.