KLARA MÖBELSERIE

DINELLJOHANSSON

Stockholm Stad driver sedan 2012 ett omfattande projekt för att renovera tätskiktet och förstärka konstruktionen på Sergels Torg samt flera omgivande gator.
I samband med denna renovering fanns en önskan att ta fram en möbelserie som signalerar stadskärnans fokus på kvalitet, estetik och design. 2015 inleddes diskussioner mellan Dinelljohansson arkitekter och Veksö för att förverkliga denna ambition.
Adam Lind från Dinelljohansson arkitekter har i tätt samarbete med Veksös konstruktionsteam landat i en serie innehållande sex olika möbler som levereras i stadens kulör RAL 7022 med Kebony. Denna serie görs nu tillgänglig för hela marknaden.
Idag finns Klara Västra soffa och bänk på plats för att vila trötta ben på Klara Västra Kyrkogata och i takt med att nya områden färdigställs så placeras ytterligare möbler i serien ut. Projektet ska under 2018 vara genomfört.