GAMLA TORG HÅLLPLATS, HÖRBY

SKÅNETRAFIKEN

Byggherre:
Skånetrafiken

Designer:
Sweco Engineering och VEKSÖ AB

Produkter:
Specialdesignade väderskydd till busshållplatser

VEKSÖ:s väderskydd till Skånetrafikens busshållplats vid Gamla Torg i Hörby gör mer än att bara skydda passagerarna mot regn och vind medan de väntar på bussen.
Väderskydden levereras med automatiska dörrar och handikappanpassade bänkar för att göra väntetiden behaglig. Sedum på taket kan absorbera stora mängder regnvatten, vilket ger biologisk mångfald och en grön upplevelse för resenärerna. VEKSÖ har också levererat ett ”stationsur” med bänk, som står på torget.
De nya hållplatserna är en del av Hörby kommuns renovering av Gamla Torg och ingår i VEKSÖ:s ramavtal med Skånetrafiken.

Flerårigt ramavtal till 250 000 passagerare
VEKSÖ och Skånetrafiken har ett flerårigt ramavtal för leverans av väderskydd till hållplatser för tåg, buss och spårvagn. Som moderna mini-väntrum med värme och wifi är väderskydden en viktig del av Skånetrafikens vision att leverera ”kollektivtrafik i världsklass”. VEKSÖ har valts som leverantör för att vi kan leverera i alla delar av processen, från design och konstruktion till produktion och montering. Skånetrafiken har dagligen 250 000 passagerare.

Se även VEKSÖ:s leveranser till Sjukhuset Station, Lund och Marieholm Station.