SJUKHUSET STATION, LUND

SKÅNETRAFIKEN

Byggherre:
Skånetrafiken

Designer:
Sweco Engineering och VEKSÖ AB

Produkter:
Specialdesignade väderskydd till buss- och spårvagnshållplatser

Montering:
VEKSÖ AB

Väderskydden till spårvagn har en speciell design med en ”näsa”, som både visar att det är en spårvagnshållplats och vilket håll spårvagnen kör åt.
Väderskydden levereras med sittbänkar, ståbänkar, integrerad LED-belysning och underlag i Organowood. De är dessutom förberedda för uppvärmning, infoskärmar och digital information.

Flerårigt ramavtal till 250 000 passagerare
VEKSÖ och Skånetrafiken har ett flerårigt ramavtal för leverans av väderskydd till hållplatser för tåg, buss och spårvagn. Som moderna mini-väntrum med värme och wifi är väderskydden en viktig del av Skånetrafikens vision att leverera ”kollektivtrafik i världsklass”. VEKSÖ har valts som leverantör för att vi kan leverera i alla delar av processen, från design och konstruktion till produktion och montering. Skånetrafiken har dagligen 250 000 passagerare.

Se även VEKSÖ:s leveranser till Marieholm Station och Gamla Torg Hållplats, Hörby.