SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

ESBJERG

Arkitekt/rådgiver:
billund/hansen arkitekter p/s, Ingeniørgruppen Varde, Consel

Produkter:
Facet L104, Jan Fugl og Kai Hansen
Facet L104 – specialløsning, VEKSØ

Både pladsen og parkeringsområdet ved SOSU i Esbjerg stod i sommeren 2014 over for en større renovering. Blandt andet skulle alt eksisterende belysning skiftes ud. Kravet var pullertbelysning med LED. Arkitekten foretrak Facet L104, som dog på daværende tidspunkt ikke fandtes med LED. Man ønskede både en standard Facet L104 samt en forkortet model, som skulle stå op til hovedindgangen.

VEKSØ påbegyndte i januar 2014 udviklingen af Facet L104 med LED og allerede i marts stod en prototype klar. Produktdesignerne godkendte herefter løsningen, det samme gjorde ingeniøren på det konkrete projekt.

Klar, parat, lys! Veksø leverede i alt 50 Facet L104 og 13 forkortede Facet L104 i juni 2014, som alle blev monteret i sommerferien 2014.