SPÅRVÄG CITY STOCKHOLM VÄDERSKYDD

CITY STOCKHOLM

Spårväg City
Estetik & Tillgänglighet - i perfekt symbios
Veksö är stolta konstruktörer och producenter av hållplatsutrustning till Stockholms Läns Landstings projekt Spårväg City. Samarbetet med arkitekten Jonas Bohlin (med Dinelljohansson som konsulter) tog fart under hösten 2014 och redan i Augusti 2015 hade Stockholms stad sin första hållplats i denna serie öppnad för trafik på Strandvägen/Styrmansgatan. Idag är även Kungsträdgården färdigställd och under våren pågår arbete med Sergelhållplatsen som ska öppna för trafik i Augusti 2018.
”Vi använde sedumtak då hållplatserna står inne i tät kvartersstad och nästan alla byggnader runt omkring tittar ner på hållplatserna. Sedumtaken blir en fin utsikt. När hållplatserna ses från gatunivå så gör även den lilla kanten av växtlighet man ser högst upp en stor skillnad för helhetsintrycket och smälter in väl med kringliggande stadsgrönska.” (Johan Zetterholm, Arkitekt hos DinellJohansson)