Stadsmiljö


En modern stad ska vara attraktiv och välkomnande för lokalbefolkningen och besökare. Stadsmiljön bör baseras på deras behov och design. Man måste göra det enkelt och bekvämt att bo och leva i staden. En modern stad är en stad i utveckling.

På VEKSØ arbetar vi varje dag för att göra stadsmiljön så bra och väl genomtänkt som möjligt för stadens invånare och besökare. Baserat på Smart City konceptet erbjuder vi innovativa lösningar och intelligenta produkter för stadsmiljön, som cykling, möbler och avfallshantering.

Ren stad


Allmänna platser ska vara en attraktiv plats för oss att vara på, och staden ska vara en effektiv, ren och säker plats att bo och arbeta i. Produkterna från VEKSØ är arkitektritade och tankeväckande med fokus på funktionalitet, kvalitet och skandinavisk design. Det är användarvänliga och hållbara lösningar för att skapa ett högre värde i staden.

Som en del av stadsplanering och utveckling av våra städer är bruksvärde och omgivning viktigt. Framtida stadsmiljöer är väl genomtänkta och integreras med idén att staden ska kunna användas av alla, och staden måste kunna tåla användning. VEKSØ dekorerar parker, torg, skolor och andra offentliga platser till en miljö där vi kan vara alla dagar, och som är ren, upplyst och vacker - och där fokus ligger på samspel mellan miljö och arkitektur.

Framtiden för stadsmiljöer


VEKSØ-s produkter bidrar till en lugnare, vänligare och mer estetiskt tilltalande miljö. Vi har i utvecklingen av produkter mer och mer fokus på Smart City konceptet, där du på nya sätt insuper modern teknik i de välkända produkterna. Det skapar en intelligent design. Ett exempel på detta är vår avfallsbehållare Big Belly som även skickar ett textmeddelande när den behöver tömmas.

Med produkter för stadsområden som bord och bänkar, pollare, bommar, avfallsbehållare, lockt och brevlådor, bidrar vi till att skapa en modern stad som är praktisk och bekväm att leva och röra sig i för stadsborna. Vi hjälper till att skapa ett naturligt flöde i staden och göra den effektiv. Med rätt placering av produkter i förhållande till arkitektur och miljö.