TESTA PAPPERSKORG

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

SPECIFIKATIONER:

Stomme
20 x 100 mm
Varmgalvaniserat stål, kan dessutom pulverlackeras.
Standardfärger, se produktinformation.

Sidor
2 mm glasblästrat, rostfritt stål, kan dessutom pulverlackeras.
Standardfärger, se produktinformationen.

Innerkärl
2 mm varmgalvaniserat stål.

Volym
60 l

Lås
Öppnas med Insexnyckel.
Låses automatiskt vid stängning.

Askfat
Kan levereras med askfat.
1 mm varmgalvaniserat stål.

Montering
Bultfastsättning i mark.

Beställningsdata, Testa
VL 60: Papperskorg för fastmontering på markytan, volym 60 l
VL 60: Papperskorg med askfat för fastmontering på markytan, volym 60 l

.