TETRA ASKFAT

VEKSØ

SPECIFIKATIONER:

Band
2 mm rostfritt stål, glasblästrat och pulverlackerat.
Standardfärger, se produktinformation.

Lucka
1 mm rostfritt stål, svepslipat

Askbehållare
1 mm aluminium

Lås
Öppnas och stängs med Insexnyckel.

Montering
Bultfastsättning på vägg.

Tillval
Kan levereras med pelare för fastgjutning eller bultfastsättning i mark.
Varmgalvaniserade, kan dessutom pulverlackeras.
Standardfärger, se produktinformation.

Beställningsdata, Tetra
Tetra: Askfat för väggmontage.
Tetra: Askfat med pelare.

.