Pollare och hinder

VEKSØ erbjuder ett stort utbud av pollare och bommar i många utföranden, med eller utan ljus eller reflexer. Automatiska eller manuellt styrda pollare och barriärer fungerar som en naturlig gräns i staden, på torg, i parker och vid offentliga byggnader eller privata företag.

En vacker GRÄNS FÖR stadsmiljön

Pollare och hinder i stadens parker och torg kan verka som en naturlig och integrerad avskärmning av området och se till att bilar och andra större fordon inte kör in på torget. Förutom att vara lugnande effekt på trafiken bidrar de också till att betona stadsmiljön och arkitektur och blir därmed ett vackert inslag i stadsbilden.

Dessutom är en vackert utformad pollare från VEKSØ att lägga till ett extra dekorativt uttryck av stadsmiljön i form av lampor eller reflektorer i pollarna. Med växlingen mellan pollare med och utan belysning, kan du skapa en speciell effekt och atmosfär. Pollare med ljus bidrar också till att mörka områden i staden blir ljusare och att visa vägen. Läs mer om vårt sortiment av pollare med ljus under belysning - pollare.

Pollare ger trygghet

I skolan är det viktigt för säkerheten att områdena på skolan är klara så att fotgängare, cyklister och bilister vet var de skall vara. Det kan pollare och cykelbommar på skolgårdar bidra till att klargöra gränser. Pollare och hinder som gränser mot vägen kan hjälpa barn att cykla till skolan.

En modell som Lenta levereras med eller utan reflexband kan böjas upp till 30 grader vid påkörning, för att sedan återgå till sin utgångspunkt utan att gå sönder.