LENTA STOPP

GINMAN, HARBOE, BORUP LANDSKABSARKITEKTER

SPECIFIKATIONER

Pelare Ø 114 mm, 89 mm invändigt rör
Bom Ø 42 mm
Varmgalvaniserat stål, kan dessutom pulverlackeras.
Standardfärger, se produktinformationen.

Lås
Topplås: 4 lägen / 360°. Låset öppnas med 3-kantnyckel. Bommen vrids runt ett fastgjutet invändigt rör.

Montering
Fastgjutning.

Beställningsdata, Lenta stopp:
SP 5: Spärrbom 1645 mm

.