COMFORT SOFFA / BÄNK / BORD

GINMAN, HARBOE, BORUP LANDSKABSARKITEKTER

COMFORT SOFFA / BÄNK / BORD

SPECIFIKATIONER:

Stomme 90 x 90 / 10 x 50 mm
Väggbeslag 65 x 15 mm
Varmgalvaniserat stål, kan dessutom pulverlackeras.
Standardfärger, se produktinformation.

Plankor
44 x 33 mm / 44 x 65 mm
Obehandlad eller oljebehandlad mahogny (FSC-certifierad) eller ask.

Armstöd
10 x 50 mm
Kom ihåg att beställa tillsammans med bänken.

Montering
Fastgjutning eller bultfastsättning i mark eller på vägg.

Beställningsdata, Comfort 1 800 mm
PB 3001: Soffa för nedgjutning
PB 3005: Soffa för fastbultning
PB 3008: Soffa för väggmontering
PB 3002: Bänk för nedgjutning
PB 3004: Bänk för fastbultning
PB 3006: Bord för nedgjutning
PB 3007: Bord för fastbultning

.