LINK

AART DESIGNERS

Link-möbeln är med sin form och sin snygga design en spännande möbel som kan länkas samman och skapa många olika formationer och samtidigt inspirera till möte och interaktion i det offentliga rummet

Möbeln passar in i många olika miljöer, men lämpar sig i synnerhet för utomhusytor vid universitet, skolor, institutioner och allmänna bostadsområden.

LINK BÄNK

SPECIFIKATIONER

Stomme
60 x 10 mm
Varmgalvaniserat stål, kan dessutom pulverlackeras.
Standardfärger, se produktinformation.

Plankor
40 x 180 mm / 40 x 100 mm
Oljebehandlad mahogny (FSC-certifierad).

Vikt
70 kg

Montering
Bultfastsättning i mark.

Beställningsdata, Link
LI 1016: Link möbel, transportabel, 1 608 mm

.