PLUS BÄNK / BORD

ÅRSTIDERNE ARKITEKTER

PLUS BÄNK / BORD

SPECIFIKATIONER

Stomme
10 mm
Varmgalvaniserat stål, kan dessutom pulverlackeras.
Standardfärger, se produktinformation.

Plankor
25 x 90 mm
Oljebehandlad mahogny (FSC-certifierad) eller ask.

Montering
Fastgjutning eller bultfastsättning i mark.

Beställningsdata, Plus 1 800 mm
Plus 1002: Bänk för nedgjutning
Plus 1004: Bänk för fastbultning
Plus 1006: Bord för nedgjutning
Plus 1007: Bord för fastbultning

.