SOLID BÄNK

LARS VEJEN

SOLID BÄNK

SPECIFIKATIONER:

Sockel
Fiberbetong ljusgrå

Stål
10 mm
Varmgalvaniserat stål, kan dessutom pulverlackeras.
Standardfärger, se produktinformation.

Plankor
32 x 75 mm
Oljebehandlad mahogny (FSC-certifierad) eller ask.

Tillval
Solid bänk kan levereras med eller utan trädhål.
OBS! Träd ska planteras i marken under bänken.
All remove ytbehandling som möjliggör rengöring av graffiti.

Montering
Bultfastsättning i mark.

Beställningsdata, Solid
SO 1004: Bänk utan planteringshål, Ø 1800 mm
SO 1014: Bänk med planteringshål, Ø 1800 mm

.